dragon Ultra Fast Glue Instant dry Transparent

dragon Ultra Fast Glue Instant dry Transparent
dragon Ultra Fast Glue Instant dry Transparent
0 Review | Review toevoegen
10 Seconden lijm Tube 2 gram Transparant ' Voor: plastic -papier - rubber - metaal Kleine reparaties Gevaar: EUH031:Vormt giftig gas in contact met zuren. |...

Artikelnummer

dra-glue

Verzendkosten

€ 7,00

Standaard levertijd

1-2 werkdagen

EAN

5903649029454

€ 1,00
Prijs per stuk

Voorraad : 154

Aantal: 
Bestellen
 
10 Seconden lijm
Tube 2 gram
Transparant '

Voor: plastic -papier - rubber - metaal
Kleine reparaties

Gevaar:
EUH031:Vormt giftig gas in contact met zuren. | EUH071:Bijtend voor de luchtwegen. | EUH202:Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden. | EUH203:Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken. | H300 + H310 + H330:Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. | H302 + H312 + H332:Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. | H302 + H312:Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. | H302 + H332:Schadelijk bij inslikken en bij inademing. | H302:Schadelijk bij inslikken | H303:Kan schadelijk zijn bij inslikken | H304:Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt | H305:Kan schadelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. | H310 + H330:Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing. | H310:Dodelijk bij contact met de huid. | H311 + H331:Giftig bij contact met de huid en bij inademing. | H312:Schadelijk bij contact met de huid | H313:Kan schadelijk zijn bij contact met de huid | H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel | H316:Veroorzaakt lichte huidirritatie | H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken | H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H320:Veroorzaakt oogirritatie | H332:Schadelijk bij inademing | H334:Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken | H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken | H341:Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen)
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden | P102:Buiten het bereik van kinderen houden | P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen | P201:Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen | P202:Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft | P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten | P220:Van kleding / ... / brandbare stoffen verwijderd houden / bewaren. | P221:Vermenging met brandbare stoffen ... absoluut vermijden. | P222:Contact met de lucht vermijden. | P233:In goed gesloten verpakking bewaren | P234:Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren | P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen | P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen | P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
 

 

Sorteren op:

Geen reviews gevonden.

crazy-toys.nl

crazy-toys.nl

Dé speciliast in modelbouw