wiko 06K48 lijm voor montage van metalen delen bij micromotor
wiko 06K48 lijm voor montage van metalen delen bij micromotor

wiko 06K48 lijm voor montage van metalen delen bij micromotor

Productnummer: new-mic-T003

EAN: 4041464002601

5,95
Prijs per stuk
Voorraad: 13 Standaard levertijd: 1-2 werkdagen
Voeg toe aan je verlanglijstje
 • Alle micromotor producten direct op voorraad !
 • Wij versturen 3 x per week (maandag, woensdag en vrijdag)
 • Veel betalingsmogelijkheden, ook achteraf betalen!

Productomschrijving

Deze lijm is uitermate geschikt voor het vastzetten van:
Micromotor adapters
Micromotor worm wielen
Micromotor vlieg wielen

Gebruik altijd zo min mogelijk lijm en voorkom uiteraard dat er lijm in de motor terecht komt!
Verkeerd gebruik van de lijm zorgt er voor dat uw motor vastgelijmd zit.
Dit soort gevallen kunnen wij helaas niet als garantie behandelen.
 

WIKO 06K48 10

WIKO voegverbinder 06K48 hittebestendig 10ml wordt gebruikt waar rollagers zijn bevestigd of cilindrische onderdelen met elkaar verbonden moeten worden. 06K48 wordt vloeibaar aangebracht en zorgt voor een 100% contact tussen de metalen oppervlakken en voorkomt duurzaam contactcorrosie, pascorrosie en speling.

Er ontstaat een dichte verbinding waarbij de belastingen gelijkmatig over het gehele oppervlak worden verdeeld.
 • GHS07GHS05
 • Gevarenaanduidingen

  H315Veroorzaakt huidirritatie.

  H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

 • Veiligheidsinstructies

  P102Buiten het bereik van kinderen houden.

  P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  P302BIJ CONTACT MET DE HUID:

  P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

  P352Met veel water en zeep wassen.

  P501Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

crazy-toys.nl

crazy-toys.nl

Dé speciliast in modelbouw